Slovenijales | Slovenijales Trgovina
Zamislite si vaše dogodke točno tam, od koder se pogled razprostre nad celo Ljubljano!

Družba Slovenijales d.d objavlja javno vabilo k oddaji nezavezujočih ponudb za nakup družbe Slovenijales Trgovina d.o.o. in njene odvisne družbe Slovenijales Trgovina Nepremičnine, d.o.o.

Več >

Plošče, obdelane z novim CNC obdelovalnim centrom, in ves ostali material za profesionalne in ljubiteljske mizarje.